studenten werken samen aan

Smart Enschede

In het EnschedeLab werken studenten van Universiteit Twente, Saxion, ROC van Twente en AKI ArtEZ samen aan uitdagingen voor de stad Enschede die vragen om een ingrijpende en lokale aanpak.

De projecten van de studenten dragen bij aan het vergroten van de kwaliteit van onze dagelijkse leefomgeving.

 

Meedoen?
EnschedeLab

Studenten helpen de stad

Studenten kunnen de gemeente helpen nadenken over duurzaamheid en hoe te komen tot een aantrekkelijke en groene stad waar men graag wil wonen en werken.

Voor wie?

Voor Enschede!

Met ruim 158.000 inwoners is Enschede de grootste stad van Oost-Nederland. De stad ligt centraal in de Euregio met goede connecties met Duitsland, maar tegelijkertijd heeft het een kwetsbare sociaaleconomische positie.

Zelfredzaamheid

Een meer zelfredzame bevolking is daarom één van de belangrijkste prioriteiten voor Enschede.

Duurzaamheid

Verder is het realiseren van een meer duurzame stad noodzakelijk en is het benutten van de economische kansen ervan essentieel voor het vergroten van het Enschedese vestigingsklimaat.

“Ruimte geven aan talent”

“In Enschede willen we jong talent alle ruimte en mogelijkheden bieden om hun ideeën toe te passen”.

“We zetten bewust in op studenten, die met hun motivatie, creativiteit en ondernemerschap kunnen bijdragen aan het vinden van vernieuwende, ongebruikelijke en soms zelfs radicale aanpakken van stedelijke opgaven.

Zij kunnen onbevangen met inwoners, ambtenaren, ondernemers en hulpverleners in gesprek gaan. Het ENSCHEDE LAB is een prachtige vorm van samenwerken in Enschede.”

Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede.

Talent

Nieuws & Blogs

Presentatie eindproducten

In de mozaïekzaal van het Enschedese Stadhuis werden op 20 juni 2018 de eindproducten van de eerste teams die deelnamen aan het EnschedeLab gepresenteerd. De Twentse Courant Tubantia was er bij en schreef er dit over>> Hieronder een kleine fotoreportage...

Team Meeting

In this meeting we quickly recapped on the last terugkomdag, and planned our next steps for the Evaluate phase. We will talk to citizens, talk to a municipality representative, and start working on perfecting our storytelling and our playbook. These tasks have been...

Blogs

Smart Enschede

EnschedeLab is een onderdeel van Smart Enschede, een gezamenlijke agenda van de gemeente Enschede, Universiteit Twente, hogeschool Saxion, AKI ArtEZ en ROC van Twente. De agenda werd eind 2017 geïntensiveerd.

Smart Enschede is gericht op het aantrekken, boeien en binden van talent.

Smart Enschede bevat activiteiten die bijdragen aan een slimmere stad die aantrekkelijk(er) is voor talentvolle ondernemers, studenten en inwoners.

Universiteit Twente, Saxion, ROC van Twente en AKI ArtEZ  stellen hun infrastructuur, faciliteiten en medewerkers van hun labs (DesignLab van Universiteit Twente, Stadslab en Fablab van Saxion, Ondernemerslab van ROC van Twente) beschikbaar.

De gemeente Enschede ondersteunt met het inhoudelijk begeleiden van de opdrachten en in contact brengen met het netwerk, waaronder bewoners, ambtenaren, ondernemers en hulpverleners.

Verbinden

City Deal Kennis Maken

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de City Deal Kennis Maken. De inzet van de City Deal Kennis Maken is om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken.

De betrokken steden, kennisinstellingen en andere partners beschouwen dit enerzijds als een vorm van kennisbenutting en anderzijds als het aanbieden van de stad als leeromgeving voor studenten. Centraal in de City Deal staan talentontwikkeling, ondernemerschap én het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid.