MAAK KENNIS MET DE STAD

Het EnschedeLAB is er om stad en student samen te brengen. Met échte vraagstukken die leven in Enschede dagen we studenten van de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, ROC van Twente en AKI/ArtEZ uit om over de grenzen van hun instelling heen samen te werken aan vernieuwende oplossingsrichtingen die de stad verder helpen.

Over het EnschedeLAB

Het EnschedeLAB heeft drie doelgroepen

Studenten

Natuurlijk: studenten! Zij kunnen meedoen aan de nano-challenge die we elk kwartiel organiseren, of via hun eigen opleiding vraagstukken van het EnschedeLAB helpen oplossen.

Docenten

Sommigen als instructeur of begeleider, en nagenoeg elke omdat je studenten kunt afvaardigen. En omdat onze vraagstukken wellicht goed passen bij bestaande vakken en opleidingen.

Opdrachtgevers

Andrei en Arie Fokkink

Zonder goede vraagstukken beginnen we niks. En een vraagstuk zonder eigenaar komt ook niet verder. Daarom is een belangrijke doelgroep voor ons ook: opdrachtgevers.

We werken met echte challenges

Het EnschedeLAB werkt met challenges/vraagstukken. Op onze Challenge-pagina presenteren we welke vraagstukken er open staan, met welke we – op wat voor manier – aan de slag zijn en welke challenges zijn afgerond en wat de uitkomsten ervan waren. Hieronder drie van de voorbeelden, van afgerond tot nog te adresseren, en daaronder een button naar de pagina met alle challenges.

Hittestress (afgerond)

Met welke groene interventies kunnen we ‘hittestress’ tegengaan? Daarop richtte deze eerdere challenge zich, met ‘mobiele bomen’, ‘mobiel groen’, groene overkappingen en groene façades  als bedachte vormen.

Stad en student (nu)

Het EnschedeLAB richt zich op de oplossingskracht van studenten. Daarvoor brengen we vraagstukken in. Maar wat nu als studenten daar zélf naar op zoek gaan? Daarover gaat de Design Contest die begin juli plaatsvindt.

Eenzaamheid (straks)

In het eerste kwartiel doen we een nano-challenge over ‘Post Corona’ vraagstukken. Eentje daarvan: wat kunnen we mét hen die het aangaat doen aan eenzaamheid bij (internationale) studenten?

Blog & Nieuws

Nano-challenge 1 is begonnen: wat zijn de ervaringen?

Op 17 september 2020 zijn we begonnen met de eerste EnschedeLAB nano-challenge. In onderstaande video's krijg je een sfeerbeeld, en hoor je een student, twee opdrachtgevers, een docent en de coördinator EnschedeLAB aan het woord.

Handleiding Nano-challenge

Elk kwartiel organiseert EnschedeLAB een nano-challenge, om een stedelijk vraagstuk te adresseren. Het 4-dagen programma voor zo’n challenge en alle praktische details vind je in deze handleiding.

Bright IDEa studentencontest levert handenvol mooie concepten op

“Hoe kunnen studenten een katalysator zijn voor initiatieven in Enschedese wijken?” Daarover ging de Design Contest die S.G. Daedalus organiseerde voor het EnschedeLAB. Met hele mooie resultaten!

EnschedeLAB Identiteitsbewijs

Waarvoor is het EnschedeLAB er eigenlijk? Waar geloven we in en wat willen we betekenen voor wie? Op welke manier? Die vragen beantwoorden we in ons identiteitsbewijs.

EnschedeLAB Update

In plaats van een informatiebijeenkomst: een video update over de vorderingen van het EnschedeLAB en de activiteiten voor de komende periode.

Partners van het EnschedeLAB zijn

SAMEN BOUWEN AAN DE STAD VAN MORGEN

MAAK DEEL UIT VAN HET ENSCHEDELAB

Meld je aan voor onze nieuwsbrief: