studenten werken samen aan

Smart Enschede

Hoe maken we samen Enschede aantrekkelijker en duurzamer? EnschedeLab biedt jou als student de kans om ideeën voor een fijner woon- en werkklimaat in de stad uit te werken.

Met EnschedeLab steken studenten van de Universiteit Twente, Saxion, ROC van Twente en AKI-ArtEZ samen de handen uit de mouwen. In gemixte studententeams werk je een semester lang je ideeën voor Enschede uit, onder begeleiding van professionals. EnschedeLab is dé manier om kennis in praktijk te brengen als student, en bij te dragen aan ‘Smart Enschede’.

 

Doe mee

EnschedeLab

Enschede vraagt jouw hulp

Met 158.000 inwoners is Enschede de grootste stad van Oost-Nederland. Een stad met veel kansen, kennis en bedrijvigheid. Maar ook één met een kwetsbare sociaaleconomische positie. Met het initiatief ‘EnschedeLab’ werken de gemeente Enschede, Universiteit Twente, Saxion, ROC van Twente en AKI-ArtEZ aan een aantrekkelijke en groene stad. Eén waar jij graag woont en werkt.

Iets voor jou?

EnschedeLab is voor studenten die het verschil willen maken. Die niet aan de zijlijn, maar liever middenin het speelveld staan. Een duurzamer, slimmer en moderner Enschede willen creëren. Het is ook voor studenten die van samenwerken houden: je gaat in gemixte studententeams van mbo, hbo en wo – onder begeleiding van professionals – aan de slag. Een mooie kans voor Enschede én voor jezelf!

“Ruimte geven aan talent”

“In Enschede willen we jong talent alle ruimte en mogelijkheden bieden om hun ideeën toe te passen”.

“We zetten bewust in op studenten, die met hun motivatie, creativiteit en ondernemerschap kunnen bijdragen aan het vinden van vernieuwende, ongebruikelijke en soms zelfs radicale aanpakken van stedelijke opgaven.

Zij kunnen onbevangen met inwoners, ambtenaren, ondernemers en hulpverleners in gesprek gaan. Het EnschedeLab is een prachtige vorm van samenwerken in Enschede.”

Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede.

Talent

Nieuws & Blogs

Hoe Super Mario ons leert goede vragen te stellen

Hoe Super Mario ons leert goede vragen te stellen

Heb je er wel eens bij stil gestaan dat een computerspelletje ons alert kan houden op de ingrediënten voor een goede vraag? In het webinar ‘Goeie vraag!? die Wiro Kuipers van het EnschedeLAB vorige week verzorgde (bij het online Adviescafé) legde hij uit hoe. De...

Lees meer
Slotdag!

Slotdag!

Dinsdag 12 juni hebben wij ons concrete plan gepresenteerd aan het publiek, het bestuur en mensen van de Gemeente Enschede!Ook stond daar onze kaart op tafel. De komende weken zullen wij onze plannen verder toelichten. Stay tuned!Hier alvast een kleine impressie team...

Lees meer

Blogs

Smart Enschede

EnschedeLab is een onderdeel van Smart Enschede, een gezamenlijke agenda van de gemeente Enschede, Universiteit Twente, hogeschool Saxion, AKI-ArtEZ en ROC van Twente. De agenda werd eind 2017 geïntensiveerd.

Smart Enschede is gericht op het aantrekken, aanspreken en binden van talent.

Smart Enschede bevat activiteiten die bijdragen aan een slimmere stad die nog aantrekkelijker is voor talentvolle ondernemers, studenten en inwoners.

Universiteit Twente, Saxion, ROC van Twente en AKI-ArtEZ  stellen hun infrastructuur, faciliteiten en medewerkers van hun labs (DesignLab van Universiteit Twente, Stadslab en Fablab van Saxion, Ondernemerslab van ROC van Twente) beschikbaar.

De gemeente Enschede ondersteunt met het inhoudelijk begeleiden van de opdrachten en in contact brengen met het netwerk, waaronder bewoners, ambtenaren, ondernemers en hulpverleners.

Verbinden

City Deal Kennis Maken

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de City Deal Kennis Maken. De inzet van de City Deal Kennis Maken is om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken.

De betrokken steden, kennisinstellingen en andere partners beschouwen dit enerzijds als een vorm van kennisbenutting en anderzijds als het aanbieden van de stad als leeromgeving voor studenten. Centraal in de City Deal staan talentontwikkeling, ondernemerschap én het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid.