MAAK KENNIS MET DE STAD

Het EnschedeLAB is er om stad en student samen te brengen. Met échte vraagstukken die leven in Enschede dagen we studenten van de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, ROC van Twente en AKI/ArtEZ uit om over de grenzen van hun instelling heen samen te werken aan vernieuwende oplossingsrichtingen die de stad verder helpen.

Over het EnschedeLAB
Het EnschedeLAB heeft drie doelgroepen
Studenten
Natuurlijk: studenten! Zij kunnen meedoen aan de nano-challenge die we elk kwartiel organiseren, of via hun eigen opleiding vraagstukken van het EnschedeLAB helpen oplossen.
Docenten
Sommigen als instructeur of begeleider, en nagenoeg elke omdat je studenten kunt afvaardigen. En omdat onze vraagstukken wellicht goed passen bij bestaande vakken en opleidingen.
Opdrachtgevers
Andrei en Arie Fokkink
Zonder goede vraagstukken beginnen we niks. En een vraagstuk zonder eigenaar komt ook niet verder. Daarom is een belangrijke doelgroep voor ons ook: opdrachtgevers.
We werken met echte challenges
Het EnschedeLAB werkt met challenges/vraagstukken. Op onze Challenge-pagina presenteren we welke vraagstukken er open staan, met welke we – op wat voor manier – aan de slag zijn en welke challenges zijn afgerond en wat de uitkomsten ervan waren. Hieronder drie van de voorbeelden, van afgerond tot nog te adresseren, en daaronder een button naar de pagina met alle challenges.

Operation Clean (Nu)

In kwartiel 4 gaan we van start met de nano-challenge “Operation Clean”. Met deze challenge gaan we aan de slag met de vraag “Hoe voorkomen we dat we zoveel afval genereren in onze operatiekamer?” waar het Medisch Spectrum Twente mee worstelt.

Blik van de Weg (Afgerond)

In kwartiel 3 gingen we van start met de nano-challenge “Blik van de Weg”. Om de leefbaarheid van Enschede te vergroten willen wij parkeerplaatsen binnen het centrum gaan opheffen. Studenten gingen aan de slag om manieren te vinden om de parkeerplaatsen een nieuwe, duurzame, functie te geven. De resultaten staan nu op de challenge pagina.

Overlast van Rokers (afgerond)

Hoe kunnen we de overlast van rokers in wijken, gelegen rond terreinen van onderwijsinstellingen, beperken? Vier groepen studenten zijn met oplossingen gekomen, waaronder “Meuk” een slimme afvalbak en een 30-dagen challenge.

Blog & Nieuws

Tips & trucs voor een brainstorm sessie

Hoe kom je op goede ideeen? Vaak door te brainstormen. Maar weet je waar je dan op moet letten? In deze video geeft Wiro je tips & trucs.

Keer het om: van oplossing naar vraag

Vaak bedenken we bij een vraag een oplossing. Maar… kun je dat ook omdraaien? Honours studenten van de UT deden dat.

Nano-challenge IV: Operation Clean

In kwartiel 4 gaat de nano-challenge over de vraag hoe we afval kunnen voorkomen in operatiekamers van het Medisch Spectrum Twente.

Parkeerplaats voor pakketjes: oplossingen voor ‘blik van de weg’

‘Blik van de weg’ was het thema van nano-challenge III. Zes teams werkten aan oplossingsrichtingen, uiteenlopend van speelse opslag voor pakketjes tot parkeerplaatsen als openluchtmusea.

Nano-challenge III: ‘Blik van de Weg’

‘Blik van de Weg’ is het thema van de nano-challenge in kwartiel 3. Gedurende vier dagdelen werken gemengde studententeams (virtueel) aan oplossingen voor dit vraagstuk.

Partners van het EnschedeLAB zijn
SAMEN BOUWEN AAN DE STAD VAN MORGEN
MAAK DEEL UIT VAN HET ENSCHEDELAB
Meld je aan voor onze nieuwsbrief: