Challenges

Het EnschedeLAB werkt met échte vraagstukken. Inwoners en samenwerkingsverbanden in Enschede kunnen vragen formuleren voor teams van studenten, die ze aanpakken in zogenaamde ‘nano-challenges’. De oplossingsrichtingen die daaruit komen kunnen op project-basis, als stage of afstuderen binnen het reguliere onderwijs verder gebracht worden. Elk vraagstuk is anders en wordt daarom op een passende vorm aan de studenten aangeboden. De verschillende challenges die in het verleden zijn afgerond of die nog bezig zijn worden hier weergegeven. Wil je meer weten of de voortgang van een vraagstuk volgen klik dan op het vraagstuk. Ook nieuwe vraagstukken vind je hier, om je op in te schrijven, of om nog te koppelen aan bestaande opleidingen.