Doelgroepen

Het EnschedeLAB is er om stad en talent samen te brengen. Hiermee zijn er verschillende groepen die mee kunnen werken aan het EnschedeLAB, allemaal op een andere manier. Daarom geeft deze pagina specifieke informatie voor studenten, docenten en opdrachtgevers die gebruik willen maken van het EnschedeLAB.

Studenten

Naturlijk: studenten! Zij kunnen meedoen aan de nano-challenge die we elk kwartiel organiseren, of via hun eigen opleiding vraagstukken van het EnschedeLAB helpen oplossen.

Docenten

Sommige als instructeur of begeleider, en nagenoeg elke omdat je studenten kunt afvaardigen. En omdat onze vraagstukken wellicht goed passen bij bestaande vakken en opleidingen.

Opdrachtgevers

Andrei en Arie Fokkink

Zonder goede vraagstukken beginnen we niks. En een vraagstuk zonder eigenaar komt ook niet verder. Daarom is een belangrijke doelgroep voor ons ook: opdrachtgevers.