Hoe kunnen studenten een katalysator zijn voor initiatieven in Enschedese wijken? Over die vraag organiseerden we voor de zomer een design contest. En in het komende kwartiel gaan we met de uitkomsten van die contest (en met aanvullende oplossingen) concreet aan de slag, in een divers samengesteld team van studenten van verschillende kennisinstellingen.

Context/aanleiding
De gemeente Enschede wenst goed uit de Corona-crisis te komen. Dat houdt in dat ze wil investeren in goede initiatieven die de stad sociaal en economisch sterk houden. Niet alleen groot(s), maar juist ook op wijkniveau. Juist in de tijd dat mensen thuis moe(s)ten blijven zie je bewonersinitiatieven teruglopen. Buren kijken nog wel naar elkaar om, maar samen de buurt mooier maken, met evenementen, initiatieven of zelfs bewonersbedrijven – lijkt minder aan de orde te zijn. Daarom hebben we in een Design Contest in juli aan studententeams de vraag voorgelegd hoe zij denken dat studenten een katalysator kunnen zijn voor initiatieven op wijkniveau. Van de 17 aangereikte oplossingen hebben we er drie als meest aansprekend geselecteerd. Onder andere met die oplossingen zouden we nu graag zien dat die worden uitgeprobeerd in twee van de Enschedese wijken – dat een gemengde groep studenten, van verschillende instellingen, samen met inwoners aan de slag gaat om nieuwe initiatieven in de wijk aan te wakkeren.

Welk probleem lost dat op?
Een vitale stad is een stad waarin mensen meedoen, en waarin zij zelf (ook) verantwoordelijkheid nemen voor de leefbaarheid van hun wijk. Dat kan zich uiten op verschillende manieren: in duurzaamheidsprojecten, in het samen zorgen voor veiligheid, in initiatieven om gezond te leven, in activiteiten die gaan over sociale cohesie tot aan het oprichten van bewonersbedrijven die ook economisch zorgen voor versterking van de wijk. Die activiteiten scharen we vaak onder participatie of wijkinitiatieven. Die initiatieven lopen terug, en het zijn vaak dezelfde mensen die nog wel een initiatief starten – of dat een buurtbarbecue of een Tiny forest is. We willen initiatieven aanwakkeren. En… we willen stad en student bijeen brengen en challenge based leren. De wijk is bij uitstek de rijke leeromgeving die alles te bieden heeft om te experimenteren en nieuwe manieren te ontdekken waarop studenten iets voor (hun mede)wijkbewoners kunnen betekenen.

Hoe gaan we aan de slag?
Ondanks de geldende Corona-maatregelen gaan we in kwartiel 2 met deze vraag aan de slag, met een team van 4/5 UT- en Saxion-studenten en enkele studenten van AKI en ROC van Twente – totaal circa 12 personen. Al die studenten hebben minimaal twee dagen per week de tijd om aan dit vraagstuk te werken. Dat doen ze voor twee delen van de stad: Velve-Lindehof en Twekkelerveld. In beide wijken is eventueel een locatie beschikbaar om te benutten, maar er zal ook veel online samenwerking gevraagd worden. 

We ondersteunen het team in de groepsvorming en bieden begeleiding aan in het werken met ontwerpmethodieken. We laten ze echter behoorlijk vrij om het vraagstuk te verkennen, betrokkenen te bevragen, oplossingen vorm te geven, die uit te proberen, initiatieven aan te wakkeren en te ontdekken wat wel en niet werkt om inwoners tot meer initiatieven aan te zetten. Vanzelfsprekend: gebruik makend van de expertise die het team aan boord heeft. We zijn benieuwd naar hoe dit uitpakt! Jij ook? Houd deze site en onze nieuwsbrief dan in de gaten.

Interview met Arie Fokkink

Eén van EnschedeLAB’s challengepartners is Arie Fokkink, die samen met zijn zoon Andrei onder andere de challenge ‘Zelfactualisatie Robotica’ aandroeg.

Krasloten en robotstofzuigers om rookoverlast te beperken.

Vier gemengde groepen, bestaande uit studenten Bedrijfskunde van Saxion en Crossmedia Design van ArtEZ/AKI, bogen zich gedurende vier weken over het vraagstuk “Hoe kunnen we de overlast van rokers beperken?”.

Informatie verzamelen…

De afgelopen weken zijn wij bezig geweest met zoveel mogelijk informatie verzamelen en onderzoek doen voor ons idee: voedselverspilling tegengaan door het gebruik van doggybags te stimuleren. Binnenkort komen wij met ons fysieke concept, weet jij al wat het is?...