Net als in veel andere steden is in Enschede een aantal buurten erg populair voor studenten om zich er te vestigen. Soms in losse kamers of appartementen, maar vaak ook in hele studentenhuizen. Buiten de Campus wonen in die wijken vanzelfsprekend ook ‘gewone’ inwoners. “Burgers,” om in studententermen te spreken. Soms zijn die burgers goede buren, en de studenten ook. Vaak heerst er echter ook onbegrip en leven er klachten. Over geluid, onderhoud, vuil en weinig betrokkenheid bij de buurt. Zeker na de afgelopen lockdowns zien we dat studenten minder betrokken zijn bij hun buren.

En daar willen we induiken met de volgende nano-challenge. We richten ons op de vraag hoe we de sociale cohesie in buurten waar veel studenten wonen kunnen versterken. We gebruiken daarbij Horstlanden-Veldkamp als voorbeeldgebied, en willen inwoners van die wijk bij deze challenge betrekken.

Plus natuurlijk: deelnemers! Studenten van één van de kennisinstellingen in Enschede: Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, ROC van Twente of ArtEZ/AKI. We dagen hen uit om in gemengde teams met deze vraagstelling aan de slag te gaan. Dat doen we op steeds wisselende locaties (in Enschede) op vier dinsdagen van 16.00 – 20.00 uur. De eerste bijeenkomst is op 31 mei, en daarna komen we samen op 7, 14 en 21 juni.

Tijdens deze bijeenkomsten verdiepen we ons in het vraagstuk, leren we er vanuit verschillende perspectieven naar kijken, verkennen we mogelijke toekomstige oplossingsrichtingen en reflecteren we daarop. In gemengde teams, dus met studenten van andere instellingen en opleidingen – aan de hand van DesignLab’s (UT) Responsible Futuring benadering. En: met eten inbegrepen!

Wil je ervaren hoe dat werkt? Wil je bijdragen aan een leukere stad? Wil je leren hoe die benadering werkt en hoe je die in kunt zetten? Doe dan mee! Inschrijven kun je doen op deze pagina. En als je dat hebt gedaan: dan verwachten we je op de vier genoemde dinsdagen. Daarbij is de voertaal overigens Nederlands; handig om rekening mee te houden.

We zien je aanmelding graag tegemoet, en verwelkomen je op 31 mei om deze nano-challenge af te trappen. A je to!