De werkwijze die het EnschedeLAB elk kwartiel inzet is die van de nano-challenge. We bieden een programma aan van vier dagen, gestoeld op de Design Thinking benadering van het DesignLab (Universiteit Twente). In dat programma is ruimte voor in totaal vijftig studenten vanuit de deelnemende instellingen, die werken in gemengde teams.

De nano-challenge is als volgt opgebouwd. Op dag 1 vormen we die teams en raken we bekend met de vraagstukken die aan de orde zijn. Op dag 2 verdiepen we ons in het vraagstuk en de betrokkenen, om op de derde dag te komen tot ideeen, concepten en mogelijk oplossingen. Deze geven we vorm en presenteren we op de vierde dag. Tussendoor bieden we verdiepende kennis aan, staan we stil bij teamvorming en samenwerking en reflecteren we op de werkwijze. 

In de infographic hieronder zie je de stappen van een nano-challenge visueel uitgelegd. Als je verder naar beneden scrollt zie je de complete handleiding.

De vraagstukken waar we ons in kwartiel 1 op richten hebben allemaal te maken met ‘Post Corona’. Zo willen we zoeken naar oplossingen op de vraag hoe we mét internationale studenten kunnen zorgen dat zij zich minder eenzaam voelen. Daarnaast zoeken we naar manieren om minder technische en kwetsbare personen betrokken te houden bij de samenleving, bij een eventuele ‘tweede golf’. Tenslotte zoeken we naar manieren om de zorg van de toekomst te ontwerpen, vanuit de betrokkenheid van inwoners daarbij.

Nano-challenge 1 vindt plaats op 17 en 24 september, 1 en 8 oktober van 9.00 tot 15.30 uur. Waar mogelijk doen we dat fysiek, en anders virtueel. We gebruiken Microsoft Teams als platform om samen te werken. Wil je meedoen, en kun je (in overleg met je docent) zorgen dat je op genoemde data beschikbaar bent? Welkom! Meld je dan uiterlijk op 11 september aan!

Deze werkwijze staat beschreven in de ‘Handleiding nano-challenge’ die hieronder staat (ook te downloaden als PDF). In deze handleiding vind je ook meer informatie over het EnschedeLAB zelf, de challenges voor het eerste kwartiel en de locaties en contacten die van belang zijn.