Overlast van rokers: daarover gaat de nano-challenge die het EnschedeLAB in kwartiel 2 organiseert.

Zo onaangenaam als de grote foto hierboven, zo vervelend is de overlast die rokers kunnen veroorzaken in wijken. Wijken rond schoolterreinen bijvoorbeeld, waar wordt gehandhaafd op het rookverbod. Rokers zoeken nu andere plekken, en dat kan als gevolg hebben dat ze overlast veroorzaken, met afval, stankoverlast of geluidshinder. Hoe zouden we die overlast kunnen beperken (zonder te verzanden in de zoveelste stoppen-met-roken campagne)?

Dat is het onderwerp van de nano-challenge, die plaatsvindt op 26 november en 3, 10 en 17 december. Op deze vier dagen werkt een gemengd gezelschap van maximaal dertig studenten van de verschillende kennisinstellingen in teams aan dat vraagstuk. Als het even kan op locatie, bij het DesignLab op de Universiteit Twente. Mocht dat niet kunnen, dan werken we virtueel samen. En goed om te weten: het programma wordt tweetalig aangeboden (Engels/Nederlands).

Op deze pagina lees je wat zo’n nano-challenge behelst. Op het moment zijn er nog zo’n tien plekken beschikbaar. Lijkt het jou interessant om met andere studenten samen te werken, te leren hoe je de ontwerpbenadering hanteert en bij te dragen aan een maatschappelijk vraagstuk? Meld je dan vooral aan! Of… als het dit kwartiel niet past: toon je interesse, zodat je een volgende keer mee kunt doen!

Keeping Talent in Twente – Student Housing Challenge

EnschedeLAB en Keeping Talent in Twente organiseren een inloop Challenge Studentenhuisvesting op 24 en 25 september en nodigen je uit eraan mee te doen!

Op zoek naar restaurants!

Wij zijn op zoek naar een restaurant in #Enschede waar wij onze kaart op tafel mogen plaatsen! Ze zijn net besteld en met deze kaarten willen wij een aantal feiten feitelijk 'op tafel zetten' over voedselverspilling.   Ken jij of ben jij een restaurant eigenaar die...

Terugblik op twee jaar EnschedeLAB 2.0

EnschedeLAB 2.0 was een project dat liep tot medio maart. In bijgevoegde praatplaat vatten we de activiteiten van de laatste twee jaar samen.