Overlast van rokers: daarover gaat de nano-challenge die het EnschedeLAB in kwartiel 2 organiseert.

Zo onaangenaam als de grote foto hierboven, zo vervelend is de overlast die rokers kunnen veroorzaken in wijken. Wijken rond schoolterreinen bijvoorbeeld, waar wordt gehandhaafd op het rookverbod. Rokers zoeken nu andere plekken, en dat kan als gevolg hebben dat ze overlast veroorzaken, met afval, stankoverlast of geluidshinder. Hoe zouden we die overlast kunnen beperken (zonder te verzanden in de zoveelste stoppen-met-roken campagne)?

Dat is het onderwerp van de nano-challenge, die plaatsvindt op 26 november en 3, 10 en 17 december. Op deze vier dagen werkt een gemengd gezelschap van maximaal dertig studenten van de verschillende kennisinstellingen in teams aan dat vraagstuk. Als het even kan op locatie, bij het DesignLab op de Universiteit Twente. Mocht dat niet kunnen, dan werken we virtueel samen. En goed om te weten: het programma wordt tweetalig aangeboden (Engels/Nederlands).

Op deze pagina lees je wat zo’n nano-challenge behelst. Op het moment zijn er nog zo’n tien plekken beschikbaar. Lijkt het jou interessant om met andere studenten samen te werken, te leren hoe je de ontwerpbenadering hanteert en bij te dragen aan een maatschappelijk vraagstuk? Meld je dan vooral aan! Of… als het dit kwartiel niet past: toon je interesse, zodat je een volgende keer mee kunt doen!

Studenten als katalysator voor wijkinitiatieven

Hoe kunnen we als student een katalysator zijn voor initiatieven in Enschedese wijken? Dat gaat een transdisciplinair studententeam het komende kwartiel ontdekken.

Hoe Super Mario ons leert goede vragen te stellen

Heb je er wel eens bij stil gestaan dat een computerspelletje ons alert kan houden op de ingrediënten van een goede vraag?

Team Meeting

In this meeting we decided upon facilitating citizens making their own neighbourhoods more sustainable by creating community building workshops in the neighbourhoods. However this concept requires the following information which we have divided as tasks between us.