Over ons

Iedereen heeft talent. Ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt: er schuilt talent in je, al dan niet ontwikkeld. Voor sommigen is talent intellectueel van aard, anderen kunnen juist heel goed iets met hun handen. Wanneer je dat talent ontdekt en benut kunnen anderen er ook iets aan hebben. Dat is wat we geloven: ieder van ons heeft iets bij te dragen. Omdat jij iets kunt dat een ander niet kan. Wanneer we dat samenbrengen, die talenten, kunnen we samen de wereld mooier maken. Dat proberen we als EnschedeLAB te doen.

STUDENTEN WERKEN SAMEN

AAN DE STAD VAN MORGEN

Over EnschedeLAB

Het EnschedeLAB is er om stad en talent samen te brengen. Dat doen we via de belofte ‘Maak kennis met de stad!’ met die belofte nodigen we talent uit om de stad, haar inwoners en haar uitdagingen beter te leren kennen – en eraan bij te dragen. Opgedane kennis werkelijk tastbaar te maken, samen mét hen die het aangaat, in co-creatie.

In de stad leven verschillende vraagstukken, deze kunnen bij het EnschedeLAB worden ingediend. Vraagstukken die monodisciplinair zijn, of erg specifieke kennis vereisen, worden binnen één van de instellingen/opleidingen voorgelegd. Voor vraagstukken die meerdere disciplines vereisen zijn er verschillende opleidingsvormen (minoren, challenge based projecten, smart solutions) beschikbaar.

Of – als het interdisciplinair mag: dan maken we er een nano-challenge van. En die ziet er dan zo uit:

Als een vraagstuk eerst interdisciplinaire verdieping verdiend kan het aan studenten worden aangeboden als ‘nano-challenge’. Dit zijn challenges die we doorgaans in een periode van 4 tot 6 weken, met elke week één dagdeel een programma, aanpakken. Elke nano-challenge behandelt een bepaald vraagstuk. Studenten met interesse of affiniteit met het vraagstuk gaan dan 4 tot 6 dagdelen verspreid over 4 tot 6 weken aan de slag met het vraagstuk. Er zijn 3 tot 4 nano-challenges per jaar, op uiteenlopende momenten en met verschillende duur. Als student kan je meedoen aan één of meerdere nano-challenges.

Je werkt dan in gemengde teams, zowel wat betreft opleiding als qua kennisinstelling. Je kan als groep zelf bepalen hoe je het stedelijke vraagstuk aan gaat pakken, je krijgt hulp in het toepassen van DesignLab’s Responsible Futuring benadering, en je wordt aangemoedigd om met stakeholders te gaan praten. Je krijgt ook begeleiding vanuit zowel het onderwijs als vanuit de opdrachtgever. Ook is het bij alle vraagstukken mogelijk veldwerk te doen bij de opdrachtgever.

De gekozen oplossingsrichtingen kunnen na een nano-challenge als een soort ‘estafettestokje’ doorgegeven worden binnen projecten van verschillende opleidingen van de kennisinstellingen. Zo wordt het vraagstuk van allerlei kanten bekeken door het talent in de stad. En zo proberen we met al het talent in de stad Enschede een beetje mooier te maken. Echt samen te werken aan de stad van morgen.

EnschedeLab_Infographic_small

Onze doelen

We helpen de ambities van de stad Enschede waar te maken, onder andere op het vlak van duurzaamheid en samenleven.

We wenden talent (van zowel student als inwoner) aan en brengen dat samen: we leren van elkaar – ongeacht je achtergrond.

We geven vorm aan challenge-based learning binnen de verschillende instellingen en brengen kennis naar de stad.

We laten talent de mogelijkheden zien om bij te dragen – in de stad/regio en het Twentse bedrijfsleven.

FAQ

Het EnschedeLAB bestaat al twee jaar. We deden twee pilots, met behoorlijk wat deelnemende studenten. Bouwend op die ervaring, en lerend van voorbeelden elders in het land, ontwikkelen we nu het EnschedeLAB verder – en we brengen verbreding aan. Ongetwijfeld roept dat de nodige vragen op. Vragen die we vaker hebben gehoord, en beantwoord, vermelden we daarom hieronder.

Voor wie is het EnschedeLAB?

Het EnschedeLAB is bedoeld voor studenten van de MBO, HBO en WO instellingen in Enschede. Voor hen maken we verschillende settings om in samen te werken met studenten van andere opleidingen en andere kennisinstellingen. Dat zijn immers de mensen waar je in je latere beroepspraktijk ook mee te maken krijgt. Die samenwerking richten we op maatschappelijke vraagstukken: thema’s die leven in de stad Enschede. Dat is immers de leeromgeving die het meest levensecht en ‘rijk’ is.

Daarnaast in het EnschedeLAB er voor Enschedeërs die een lastig stedelijk vraagstuk in beweging willen krijgen. Hen nodigen we uit ‘challengepartner’ te worden, en samen met een groeo studenten op zoek te gaan naar oplossingsrichtingen.

Waar vind ik het EnschedeLAB?

Omdat het EnschedeLAB een samenwerkingsverband is tussen de vier kennisinstellingen, willen we op al die vier locaties zichtbaar zijn. De programma’s die we organiseren doen we dan ook op wisselende locaties (Designlab, Ondernemerslab, FabLab, et cetera) en in de stad, op de plekken waar de vraagstukken spelen die centraal staan. Eén vast ’thuishonk’ heeft het EnschedeLAB (nog) niet.

Waarom heten jullie geen 'TwenteLAB'?

Gezien de hechte verwevenheid van de kennisinstellingen met de regio en de gezamenlijke agenda voor Twente zou dat inderdaag logisch zijn. Tegelijkertijd: we zijn met dit initiatief gestart, samen met de Gemeente Enschede, in het kader van de City Deal Kennis Maken. Dat is een ‘deal’ om in universiteits- en hogeschoolsteden ‘rijke leeromgevingen’ voor studenten te ontwikkelen. Zo zijn we begonnen. Dat sluit echter niet uit dat we uiteindelijk ook challenges in andere gemeenten kunnen aanpakken, of bijvoorbeeld het Waterschap, de Belastingdienst of wat voor publieke en maatschappelijke instellingen ook, betrokken te krijgen.

Doen jullie studenten alleen opdrachten voor de Gemeente Enschede?

Nee, we werken aan vraagstukken die spelen in Enschede. De gemeente kan daar opdrachtgever voor zijn, maar een groepje inwoners kan dat ook, bijvoorbeeld verenigd in een bewonersbedrijf. Of een woningcorporatie, de wijkagent, de wijkraad, een sportvereniging… Wanneer het maar gaat om een vraagstuk dat speelt in de stad, en waar iemand zich ‘eigenaar’ van voelt om het op te lossen. Ben je zo iemand? Draag vooral je vraagstuk aan!

 

Wat gebeurt er als ik een vraagstuk aandraag?

Wanneer je een ‘challenge’ aandraagt publiceren we die altijd op de website, zodat we docenten en studenten op de mogelijkheid kunnen wijzen eraan te werken. Ook proberen we je challenge actief onder de aandacht te brengen bij programma’s die erbij passen. Is je vraagstuk geschikt om in 4 tot 6 bijeenkomsten nader, en interdisciplinair, te verkennen? Dan maken we er wellicht een nano-challenge van, waar studenten van verschillende instellingen en studierichtingen in gemengde teams aan kunnen werken. Welke koppeling we ook maken: we willen graag de voortgang, het resultaat en het eventuele vervolg zichtbaar maken, ter inspiratie en misschien wel om verder aan te bouwen.

 

Hoe blijf ik op de hoogte van het EnschedeLAB?

Onderaan deze pagina zie je verschillende links naar onze social media pagina’s, daar kun je ons volgen. We zijn ook op Linkedin te vinden. En eens per twee maanden sturen we een nieuwsbrief per e-mail, met de meest recente wetenswaardigheden. Hieronder kun je je daarvoor aanmelden.

 

SAMEN BOUWEN AAN DE STAD VAN MORGEN
MAAK DEEL UIT VAN HET ENSCHEDELAB
Meld je aan voor onze nieuwsbrief: