Begeleiding Voortijdig Schoolverlaters
Ypkje Grimm

Hoe kunnen vroegtijdige schoolverlaters het beste begeleid worden om weer aan studie of werk te gaan? In Enschede loopt er een project voor voortijdige schoolverlaters (jongeren zonder mavo of mbo diploma). Het project richt zich op het voorkomen van uitval op school of om deze jongeren weer naar school of aan het werk te krijgen. De gemeente werkt met wijkcoaches en jongerencoaches, die deze jongeren begeleiden. Ze merken echter dat de jongeren van de een naar de ander moeten, wat niet wenselijk is.

Over deze challenge

Ypkje Grimm

y.grimm@enschede.nl

Aan de hand van een aantal casussen gaan studenten een plan maken waarin wordt beschreven hoe de jongeren het beste begeleid kunnen worden, wie daarbij betrokken moeten zijn en hoe de regie bij één persoon kan liggen.

Dit vraagstuk wordt voorgelegd aan tweedejaars Saxion studenten HBO Verpleegkunde studieroute Gezondheid en Technologie (G&T) als project, met een looptijd van 20 weken.

Blog 
MAAK DEEL UIT

VAN HET ENSCHEDELAB