Project 3

Ons team heeft geconstateerd dat er ontzettend weinig groen aanwezig is in de binnenstad van Enschede. Wel is er een hoge mate van verstening, wat hittestress veroorzaakt.

Om de hittestress tegen te gaan heeft ons team vier interventies ontworpen om de binnenstad te vergroenen. Deze interventies zijn: mobiele bomen, mobiel groen, groene façades en groene overkappingen/pergola’s.

Het EnschedeLab was een unieke ervaring die veel verschillende kanten kende. Studenten uit een andere leeromgeving werken samen aan een voor velen onbekende methode (Design Thinking). We hebben elkaars kennis goed in weten te zetten. De methode was prettig om mee te werken en gaf ons echt een leidraad. We hopen dat de gemeente Enschede verder gaat kijken naar de uitwerking van dit concept. Onze oplossingen vormen hierbij een mooie verbeelding hoe er kan worden ingespeeld op hittestress.

Blog

Nadine Rouwers
Stedebouwkundig Ontwerpen - Saxion

Ik ben 20 jaar oud en ik doe de opleiding Stedenbouwkundig Ontwerpen aan het Saxion. Het leek het mij leuk om mee te doen aan een project voor een stad waar ikzelf bekend ben en waar ikzelf vaak kom. Ik herken de problemen die er zijn in Enschede en ik vind het interessant om hier oplossingen voor te bedenken. Momenteel is onze groep bezig met het aanpakken van de hittestress op het van Heekplein. Ik vind het erg leuk dat de studenten van diverse scholen afkomstig zijn. Dit helpt echt om ‘out of the box’ te denken en tot nieuwe ideeën te komen. Ook zie je goed dat iedereen vanuit zijn eigen opleiding en achtergrond anders denkt, wat resulteert in gevarieerde ideeën.

Anne Brandwacht
Ruimtelijke Ordening en Planologie - Saxion

Mijn naam is Anne Brandwacht en ik studeer Ruimtelijke Ordening en Planologie aan Saxion. In eerste instantie heb ik deelgenomen aan dit project omdat de invulling ervan vrij was. Maar ook heb feit dat er in multidisciplinaire teams gewerkt wordt. Het project waar wij mee bezig zijn heeft betrekking op stadswarmte. Met dit onderzoek willen wij de gemeente Enschede meer inzicht  geven in opties stadswarmte te verminderen.

Florian Kleinhoven
ATLAS - UT

Ik ben Florian Kleinhoven, 20 jaar oud en ik studeer ATLAS aan de Universiteit Twente. In het EnschedeLab heb ik de kans om iets voor de stad te betekenen en hebben onze oplossingen daadwerkelijk impact op de stad. Dat vind ik erg interessant. Op dit moment werken we aan een 3D-model waarmee we oplossingen tegen hitte-stress mee in kaart kunnen brengen. De samenwerking met andere scholen maakt dat ik anders te werk ga. Het onderzoek is nu praktijkgerichter en minder academisch ingestoken. Ik vind het tot nu toe een leerzame ervaring.

Team