Micro-participatie in Enschedese wijken
Malu Hertzdahl

Hoe kunnen we participatie op het allerkleinste schaalniveau stimuleren, lerend van voorbeelden in binnen- en buitenland, en daarmee beginnen? Dat is de vraag voor deze challenge, passend bij het programma ‘Goed bestuur’ van de Gemeente Enschede. In dat programma staat het ‘samenspel’ tussen inwoners en gemeente centraal, bij het ontwikkelen van de stad. Daar horen verschillende vormen bij om participatie in wijken en buurten te versterken. Het wijkbudget (of op grotere schaal ‘initiatiefkracht’) is daar een goed voorbeeld van. We zijn benieuwd wat voor interventies er op nóg kleinere schaal denkbaar zijn, in een straal van een paar honderd meter rond je huis. 

Over deze challenge

Malu Hertzdahl

m.hertzdahl@enschede.nl

Cool block is een voorbeeld van ‘micro participatie’ in Enschede’s partnerstad Palo Alto. Dat voorbeeld zette deze vraag aan, die we hebben aangeboden om te adresseren binnen het Honours Programma op de Universiteit Twente in het eerste semester van 20/21.

Blog
MAAK DEEL UIT

VAN HET ENSCHEDELAB