Project 4

Het probleem waar wij ons op gefocust hebben is het zorgaanbod in de wijk Wesselerbrink.

In het kader van zelfredzaamheid hebben we gekeken of het zorgaanbod beter kan aansluiten bij de vraag vanuit de wijk. Helaas kunnen wij geen foto laten zien van het eindproduct. De samenwerking verliep vanaf het begin goed. De verschillende manieren van denken en doen maakt dit project uniek.

Er zijn veel gesprekken gevoerd met professionals uit de wijk bij het zoeken naar een oplossing. Zo kregen we een goed beeld van de wijk.

Om ons project te laten slagen moet er gekeken worden of er vanuit de bewoners draagvlak is voor onze aanpak.

Blog

Daniëlle Spaan
Facilitair Leidinggevende ROC van Twente

Mijn naam is Daniëlle Spaan. Ik volg de opleiding Facilitair Leidinggevende, leerjaar 2. Voor mijn opleiding heb ik de mogelijkheid gekregen om een keuzedeel te kiezen. Deze bestond uit HBO of duurzaam. Mijn keuze is gevallen op duurzaam, omdat ik HBO niet bij mij vond passen en duurzaam iets heel anders is dan dat ik normaal zou kiezen. Het leek me daarom een leuke uitdaging! Mijn ervaring is tot nu toe erg positief, je werkt samen in een groepje waardoor je ideeën moet combineren, tot nu toe loopt dat vrij soepel. Je leert veel over verschillende onderwerpen, hoe je samen tot een punt kan komen en over het samenwerken. Dit bevalt mij erg goed.

Jacco Borggreve
Cross Media Design ArtEZ AKI
Sietze Bakker
Saxion

Mijn naam is Sietze Bakker, tweedejaars student Ruimtelijke Ordening & Planologie op het Saxion in Deventer. Via het StadsLAB ben ik in aanraking gekomen met het EnschedeLab. In het StadsLABwerken we al met andere opleidingen van Saxion samen.  Binnen het EnschedeLab zijn er ook nog andere scholen bij het samenwerken betrokken. Dat maakt het juist extra interessant, want iedereen kijkt met een andere bril naar dingen. Middels het project en mijn groepsgenoten uit Enschede heb ik de stad goed leren kennen. We zijn concreet  bezig met het creëren van een ontmoetingsplek in de Wesselerbrink.

David Schüler
Saxion

Ik ben David Schüler, vierdejaars student Ruimtelijke Ordening en Planologie op Saxion Deventer. Op dit moment ben ik bezig met het laatste jaar van mijn studie Ruimtelijke Ordening en Planologie. In dit afstudeerjaar doe ik onderzoek naar Stadslabs in heel Nederland en naar de City Deal Kennismaken. Dit onderzoek combineer ik met mijn deelname in het EnschedeLab. Het leuke aan het EnschedeLab is dat er studenten van verschillende disciplines samen komen. Na het afstuderen ga ik het oosten van het land verruilen voor Amsterdam, waar ik een master Urban Studies ga volgen aan de Universiteit van Amsterdam.

Team