science
meets
regions

2022

#Eusci4Regio

DIGITALE TRANSFORMATIE

Het project is een initiatief van de gemeente Enschede (hoofdaanvrager) en de vier kennisinstellingen en wordt uitgevoerd vanuit EnschedeLAB.  


Op basis van een 4-staps aanpak gaan we aan de slag met het identificeren en co-creëren van kansen voor duurzame digitalisering in Enschede Hengelo.  

Opleiden coaches

Voortbouwend op de expertise van de onderwijsinstellingen, leiden we een groep coaches op in de methodologieën voor het implementeren van relevante en duurzame innovatie

Ontwerpen onderwijskundig model

Als onderdeel van de training definiëren en ontwerpen de coaches een micro- of nano-uitdaging rondom het thema digitalisering.

Coaches faciliteren het co-creatie event

Coaches faciliteren de door hen ontworpen uitdaging in één of meer co-creatie-evenementen, waarbij studenten, docenten, burgers, ambtenaren, bedrijven en andere belanghebbenden samenwerken.

Ontwerpcyclus

De resultaten van de challenges worden gebruikt als input in een ontwerp- en eventueel implementatiecyclus.

4-stappenbenadering 
EnschedeLab_Infographic_small