Teams

Nieuwsgierig naar de studenten van EnschedeLab? Wie zijn deze talenten en wat hebben ze geleerd van dit project? Een aantal van hen stelt zich aan je voor!

 
Daniëlle Spaan
Facilitair Leidinggevende – ROC van Twente

Mijn naam is Daniëlle Spaan. Ik volg de opleiding Facilitair Leidinggevende, leerjaar 2. Voor mijn opleiding heb ik de mogelijkheid gekregen om een keuzedeel te kiezen. Deze bestond uit HBO of duurzaam. Mijn keuze is gevallen op duurzaam, omdat ik HBO niet bij mij vond passen en duurzaam iets heel anders is dan dat ik normaal zou kiezen. Het leek me daarom een leuke uitdaging! Mijn ervaring is tot nu toe erg positief, je werkt samen in een groepje waardoor je ideeën moet combineren, tot nu toe loopt dat vrij soepel. Je leert veel over verschillende onderwerpen, hoe je samen tot een punt kan komen en over het samenwerken. Dit bevalt mij erg goed. 

 
Titus Venverloo
ATLAS – UT

Mijn naam is Titus Venverloo en ik studeer net als Mélanie en Florian ATLAS aan de Universiteit Twente. Vanuit mijn studie heb ik al eerder ervaring op gedaan met leren in de stad. Zo ben ik vorig jaar naar Curitiba geweest om een project rondom mobiliteit op te zetten. In het EnschedeLab kan ik werken aan vraagstukken die echt dichtbij komen. Samen met Jessie en Tristen houd ik me bezig met een concept om bushokjes een extra functie te geven. We krijgen wekelijks goede begeleiding van onze coach van het ROC.

 
 
Jessie Wijburg
Art & Crossmedia Design – AKI-ArtEZ

Mijn naam is Jessie Wijburg en studeer Art & Crossmedia Design op de AKI. Vanuit de AKI heb ik een hele andere achtergrond dan de rest van de studenten. Zo heb ik minder inhoudelijke kennis over thema’s als duurzaamheid en zelfredzaamheid en heb ik nog nooit gebiedsanalyses gemaakt. Mijn rol zie ik meer door mijn groepsgenoten op een andere manier te laten denken dan dat ze normaal doen. Ook pak ik dingen veel creatiever aan en probeer ik ook te laten zien hoe tof de AKI eigenlijk is.

 
 
 
Nadine Rouwers
Stedebouwkundig Ontwerpen – Saxion

Ik ben 20 jaar oud en ik doe de opleiding Stedenbouwkundig Ontwerpen aan het Saxion. Het leek het mij leuk om mee te doen aan een project voor een stad waar ikzelf bekend ben en waar ikzelf vaak kom. Ik herken de problemen die er zijn in Enschede en ik vind het interessant om hier oplossingen voor te bedenken. Momenteel is onze groep bezig met het aanpakken van de hittestress op het van Heekplein. Ik vind het erg leuk dat de studenten van diverse scholen afkomstig zijn. Dit helpt echt om ‘out of the box’ te denken en tot nieuwe ideeën te komen. Ook zie je goed dat iedereen vanuit zijn eigen opleiding en achtergrond anders denkt, wat resulteert in gevarieerde ideeën.

 
 
Anne Brandwacht
Ruimtelijke Ordening en Planologie – Saxion

Mijn naam is Anne Brandwacht en ik studeer Ruimtelijke Ordening en Planologie aan Saxion. In eerste instantie heb ik deelgenomen aan dit project omdat de invulling ervan vrij was. Maar ook heb feit dat er in multidisciplinaire teams gewerkt wordt. Het project waar wij mee bezig zijn heeft betrekking op stadswarmte. Met dit onderzoek willen wij de gemeente Enschede meer inzicht  geven in opties stadswarmte te verminderen.

 
 
Florian Kleinhoven
ATLAS – UT

Ik ben Florian Kleinhoven, 20 jaar oud en ik studeer ATLAS aan de Universiteit Twente. In het EnschedeLab heb ik de kans om iets voor de stad te betekenen en hebben onze oplossingen daadwerkelijk impact op de stad. Dat vind ik erg interessant. Op dit moment werken we aan een 3D-model waarmee we oplossingen tegen hitte-stress mee in kaart kunnen brengen. De samenwerking met andere scholen maakt dat ik anders te werk ga. Het onderzoek is nu praktijkgerichter en minder academisch ingestoken. Ik vind het tot nu toe een leerzame ervaring.

 
Mélanie Drooglever Fortuyn
ATLAS – UT

I am Mélanie Droogleever Fortuyn. My team in the EnschedeLab is working on making neighbourhoods more sustainable and resilient by facilitating citizen participation and building active and supportive communities. More concretely, we have designed a workshop, including a creative toolkit, to inspire the citizens to design an implementation in their neighbourhood which can encourage their community to be more sustainable and resilient. The EnschedeLab has given me the unique opportunity to work with students from different educational backgrounds, and in a mainly dutch environment.

 
Sietze Bakker
Ruimtelijke ordening en planologie -Saxion

Mijn naam is Sietze Bakker, tweedejaars student Ruimtelijke Ordening & Planologie op het Saxion in Deventer. Via het StadsLAB ben ik in aanraking gekomen met het EnschedeLab. In het StadsLABwerken we al met andere opleidingen van Saxion samen.  Binnen het EnschedeLab zijn er ook nog andere scholen bij het samenwerken betrokken. Dat maakt het juist extra interessant, want iedereen kijkt met een andere bril naar dingen. Middels het project en mijn groepsgenoten uit Enschede heb ik de stad goed leren kennen. We zijn concreet  bezig met het creëren van een ontmoetingsplek in de Wesselerbrink. 

 
David Schüler
Ruimtelijke ordening en planologie -Saxion

Ik ben David Schüler, vierdejaars student Ruimtelijke Ordening en Planologie op Saxion Deventer. Op dit moment ben ik bezig met het laatste jaar van mijn studie Ruimtelijke Ordening en Planologie. In dit afstudeerjaar doe ik onderzoek naar Stadslabs in heel Nederland en naar de City Deal Kennismaken. Dit onderzoek combineer ik met mijn deelname in het EnschedeLab. Het leuke aan het EnschedeLab is dat er studenten van verschillende disciplines samen komen. Na het afstuderen ga ik het oosten van het land verruilen voor Amsterdam, waar ik een master Urban Studies ga volgen aan de Universiteit van Amsterdam.

 
{
“Met dit onderzoek willen wij de gemeente Enschede meer inzicht geven in opties stadswarmte te verminderen.”
“Dit helpt echt om ‘out of the box’ te denken en tot nieuwe ideeën te komen.”
In het ENSCHEDELAB heb ik de kans om iets voor de stad te betekenen en hebben onze oplossingen daadwerkelijk impact op de stad.

Succes